Čestitamo, dali ste doprinos izmjenama i dopunama Zakona!

03_03_2023 / 18:47h
Čestitamo, dali ste doprinos izmjenama i dopunama Zakona!

Doprinos izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih izravno su dali svi sudionici i sudionice istraživanja u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?".

Objavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih. Uvažen je dio komentara proizašlih iz diskusije unutar radne skupine osnovane u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" te preliminarnih rezultata istraživanja provedenog u sklopu istog projekta. Time su doprinos izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih izravno dali i svi sudionici i sudionice istraživanja.

Izmjenama zakona, mandat savjeta mladih bit će vezan uz mandat predstavničkog tijela. Upozorili smo na mogućnost da se mandat savjeta mladih znatno skrati zbog odgađanja objave javnog poziva i objave rezultata glasanja o izboru članova savjeta mladih. Djelomično uvažavajući naš komentar, Zakon će se izmijeniti na način da će predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave biti dužna donijeti odluku o osnivanju savjeta mladih na prvoj sljedećoj sjednici nakon konstituirajuće sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Prema trenutnoj verziji Zakona, savjeti mladih se moraju konzultirati o temama bitnim za mlade samo sa organizacijama mladih i za mlade. Uvažavanjem našeg komentara, uvedena je obveza konzultiranja i neformalnih skupina mladih i neorganiziranih mladih. Dopunu smatramo značajnom u kontekstu smanjenja broja mladih potrebnih za konstituiranje savjeta mladih pa je važno da savjeti mladih uključuju i potiču mlade na sudjelovanje u sjednicama savjeta mladih, radnim tijelima koje osniva savjet mladih i slično.

Prihvaćen je naš prijedlog da se smanji potreban broj mladih neformalne skupine mladih kada je neformalna skupina predlagatelj kandidature za člana ili članicu savjeta mladih. Broj mladih neformalne skupine mladih koja može predložiti kandidata prepolovio se te će u jedinicama lokalne samouprave (JLS) koje imaju do 3.000 stanovnika kandidaturu moći istaknuti skupina od najmanje 5 mladih (umjesto 10), u JLS koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika skupina od najmanje 10 (umjesto 20), u JLS koje imaju od 10.001 do 30.000 stanovnika skupina od najmanje 15 mladih (umjesto 30), u JLS koje imaju preko 30.000 stanovnika skupina od najmanje 20 mladih (umjesto 40) te u županijama i u Gradu Zagrebu skupina od najmanje 25 mladih (umjesto 50). Smanjenje broja mladih u neformalnoj skupini mladih omogućit će veći broj kandidatura u JLR(P)S u kojima nema dovoljno zainteresiranih mladih i/ili udruga mladih i za mlade. 

Prihvaćen je i prijedlog da se uz elektroničkim putem, sjednice savjeta mladih mogu održavati i hibridno.

Cjelovito Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih dostupno je u sustavu e-Savjetovanje.

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.