Još možete doprinijeti istraživanju o savjetima mladih, prvom ikad takve vrste!

14_12_2022 / 13:30h
Još možete doprinijeti istraživanju o savjetima mladih, prvom ikad takve vrste!

Do kraja 2022. godine provodi se istraživanju o iskustvima, stanju i potrebama savjeta mladih u Hrvatskoj, prvom ikad takve vrste.

Do kraja 2022. godine provodi se istraživanju o iskustvima, stanju i potrebama savjeta mladih u Hrvatskoj, prvom ikad takve vrste.

Cilj istraživanja je od savjeta mladih te jedinica lokalne i regionalne samouprave prikupiti informacije koje će poslužiti za analizu stanja i procjenu potreba savjeta mladih, dodatno usavršavanje postojećih edukacija za savjete mladih, kao i za izradu prijedloga i smjernica za osiguravanje kvalitetnog rada savjeta mladih i participacije mladih u donošenju odluka.

Upitnik je anoniman

Ispunjavanje upitnika traje desetak minuta, upitnik je anoniman i odgovori na pitanja koriste se  isključivo u istraživačke svrhe, kao grupni rezultati. 

Upitnik za čelnike ili čelnice jedinica lokalne i regionalne samouprave, službenike i službenice zadužene za rad sa savjetom mladih, kao i ostale osobe zaposlene u upravi koje s njim surađuju nalazi se na poveznici.

Bivši i sadašnji članove i članice savjeta mladih svoj doprinos istraživanju mogu dati ispunjavanjem upitnika na poveznici.


Ostanimo u kontaktu, upišite se u bazu

Savjeti mladih pozvani su uključiti se i u regionalne online konzultacije o rezultatima istraživanja početkom iduće godine. Informacije o budućim projektnim aktivnostima objavljivat će se na kakodalje.hr te kontinuirano slati na adrese zainteresiranih koji se upišu u bazu .

Istraživanje se provodi u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" usmjerenog na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt u partnerstvu provode norveška Općine Lindesnes, Udruga "Delta", Udruga gradova u Republici Hrvatskoj te Info zona kao nositelj projekta. 

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.