Krenula je provedba projekta "Savjeti mladih - kako dalje?"

03_09_2022 / 17:16h
Krenula je provedba projekta "Savjeti mladih - kako dalje?"

Info zona je s partnerima započela provedbu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?".

Info zona je nevladina neprofitna organizacija za mlade koja podiže razinu informiranosti mladih, pruža podršku mladima u njihovu razvoju, sudjeluje u kreiranju politika za mlade i razvija međusektorsku suradnju s ciljem socijalne inkluzije mladih. U rujnu 2022. godine, zajedno s partnerima započela je provedbu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?".

Projekt odgovara na nedovoljno uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Većina gradova, općina i županija u Republici Hrvatskoj nema osnovane savjet mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih ili savjeti ne funkcioniraju, a ne postoje ni načini praćenja uključivanja mladih.

Aktivnosti projekta stoga su usmjerene na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Na temelju rezultata provedenog istraživanja stanja i potreba definirat će se stručna podloge za zagovaranje. Također, izradit će se smjernice i alati za izradu, praćenje i evaluaciju programa za mlade koji će se prezentirati ciljanoj publici i široj javnosti te koristiti na edukacijama za savjete mladih.

Pritom će se kroz bilateralnu suradnju primijeniti iskustva, znanja i primjeri dobre prakse norveških partnera, Općine Lindesnes. Kao partneri, istraživačke aktivnosti koordinira Udruga "Delta", a zagovaračke aktivnosti Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Vrijednost projekta je 75.000,00 €, a provodi se od 1. rujna 2022. do 31. listopada 2023. godine.

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.