Krenule su pripreme za provedbu istraživanja o savjetima mladih

13_09_2022 / 22:19h
Krenule su pripreme za provedbu istraživanja o savjetima mladih

Prvim sastankom radne skupine počele su pripreme za provedbu istraživanja o savjetima mladih.

Prvim sastankom radne skupine počele su pripreme za provedbu istraživanja o savjetima mladih. Kroz istraživanje će se provesti analiza stanja i potreba jedinica lokalne i regionalne samouprave te savjeta mladih. Na temelju rezultata utvrdit će se kvaliteta rada savjeta mladih, njihove potrebe, kao i prepreke za njihovo osnivanje u onim sredinama u kojima ne postoje.

Kao predstavnici projektnih partnera, članovi i članice radne skupine su Antonia Kuzmanić i Goran Biličić iz Info zone, Maša Cek i Sara Sušanj iz Udruge “Delta” te Mario Žuliček iz Udruge gradova u Republici Hrvatskoj. Dodatno, projektni tim je radnu skupinu proširio suradnicima koji su se istaknuli dosadašnjim angažmanom. Tako su u radnoj skupini i Ante Galić iz Grada Šibenika, Lucija Kero iz Grada Rijeke, Saša Milaković kao član Savjeta mladih Grada Osijeka te Leo Staković kao član Savjeta mladih Grada Karlovca.

Na prvom sastanku dogovorene su osnovne sastavnice istraživačkog nacrta koji će sadržavati kratak opis problema, istraživačka pitanja, kao i odabrane metode rada. 

Istraživanje će se provesti u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" usmjerenog na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt u partnerstvu provode norveška Općine Lindesnes, Udruga "Delta", Udruga gradova Republike Hrvatske te Info zona kao nositelj projekta. 

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.