Objavljen je Predložak za izradu programa rada savjeta mladih

02_04_2023 / 15:03h
Objavljen je Predložak za izradu programa rada savjeta mladih

U izradi Predloška svoj doprinos dali su i partneri na projektu "Savjeti mladih - kako dalje?".

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je na svojim web stranicama Predložak za izradu programa rada savjeta mladih. Riječ je o pomoćnom alatu koji mogu koristiti savjeti mladih u planiranju aktivnosti na godišnjoj razini. 

Predložak je izrađen u svrhu olakšavanja izrade programa rada i sadrži smjernice za sadržaj samih programa kako bi oni bili što operativniji, s jasnim aktivnostima, rokovima provedbe i pokazateljima rezultata. Prednost u korištenju ovog predloška je i ujednačavanje programa rada savjeta mladih kako bi se olakšala suradnja savjeta mladih i dijeljenje dobre prakse. Korištenjem predloška pri izradi programa rada potiče se i usmjerava na promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

U izradi Predloška svoj doprinos dali su i partneri na projektu "Savjeti mladih - kako dalje?" - Info zona, Udruga "Delta" i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.