Otvorene su prijave za edukaciju o zagovaranju u području mladih

13_11_2022 / 17:24h
Otvorene su prijave za edukaciju o zagovaranju u području mladih

Otvorene su prijave za edukaciju o zagovaranju institucionalnih promjena u području politika za mlade. Edukacija je namijenjena organizacijama civilnog društva koje su u svom radu fokusirane na politike za mlade.

Do 25. studenog otvorene su prijave za edukaciju o zagovaranju institucionalnih promjena u području politika za mlade. Edukacija je namijenjena organizacijama civilnog društva koje su u svom radu fokusirane na politike za mlade i održat će se u Rijeci, 2. i 3. prosinca. Troškovi puta, smještaja i sudjelovanja su pokriveni u potpunosti.

Edukacija će uključivati kombinaciju predavačkog i praktičnog dijela te će sudionike i sudionice osposobiti za pripremu i provedbu zagovaračkih kampanja. Program prvog dana počinje u 14 sati, a oba dana završava do 18 sati. Voditelj edukacije je Josip Miličević, magistar politologije, stručnjak za javne politike s iskustvom rada u udrugama mladih i za mlade te članstva u nacionalnim radnim tijelima u području mladih.

Prijavnica za sudjelovanje dostupna je na poveznici do 25. studenog.

Edukacija se održava u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" usmjerenog na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt u partnerstvu provode norveška Općina Lindesnes, Udruga "Delta", Udruga gradova u Republici Hrvatskoj te Info zona kao nositelj projekta. 

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.