SDUDM traži savjete mladih koji su primjeri dobre prakse

01_04_2023 / 14:51h
SDUDM traži savjete mladih koji su primjeri dobre prakse

Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih.

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva općine, gradove i županije te općinske, gradske i županijske savjete mladih da sudjeluju u izboru primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih. Javni poziv za izbor primjera dobre prakse rada općinskog, gradskog i županijskog savjeta mladih objavljen je 24. ožujka 2023. na webu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i otvoren je 60 dana.

Cilj Poziva je prepoznavanje i promoviranje rada postojećih savjeta mladih, osiguravanje vidljivosti dobre prakse u radu savjeta mladih te poticanje interesa mladih za veće uključivanje u rad savjeta mladih. Više informacija i Upitnik za prijavu dostupni su na demografijaimladi.gov.hr .