Upiši se u bazu zainteresinih za ovaj projekt

14_09_2022 / 14:59h
Upiši se u bazu zainteresinih za ovaj projekt

Upiši se u bazu zainteresinih za ovaj projekt, redovito primaj novosti o projektu i lakše se uključi u projektne aktivnosti!

Projekt "Savjeti mladih - kako dalje?" odgovara na nedovoljno uključivanje mladih u procese donošenja odluka. Većina gradova, općina i županija u Republici Hrvatskoj nema osnovane savjet mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih ili savjeti ne funkcioniraju, a ne postoje ni načini praćenja uključivanja mladih.

Aktivnosti projekta stoga su usmjerene na jačanje zagovaračke pozicije organizacija civilnog društva i osnaživanje smislene participacije mladih u savjetodavnim tijelima na lokalnoj i regionalnoj razini. Na temelju rezultata provedenog istraživanja stanja i potreba definirana je stručna podloge za zagovaranje. Također, izrađuju se smjernice i alati za izradu, praćenje i evaluaciju programa za mlade koji će se prezentirati ciljanoj publici i široj javnosti te koristiti na edukacijama za savjete mladih.

Pritom kroz bilateralnu suradnju primijenjujemo iskustva, znanja i primjere dobre prakse norveških partnera, Općine Lindesnes. Kao partneri, istraživačke aktivnosti koordinira Udruga "Delta", zagovaračke aktivnosti Udruga gradova Republike Hrvatske, a Info zone je nositelj projekta.