Pridruži nam se i nastavimo zajedno raditi na uključivanju mladih u procese donošenja odluka

21_03_2023 / 09:22h
Pridruži nam se i nastavimo zajedno raditi na uključivanju mladih u procese donošenja odluka

Upiši se u bazu zainteresiranih.

Zajedno s oko 400 zainteresiranih promijenili smo Zakon o savjetima mladih. Pridruži nam se, upiši se u bazu zainteresiranih, i nastavimo zajedno raditi na uključivanju mladih u procese donošenja odluka.

U netom provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih većina naših komentara je prihvaćena, djelomično prihvaćena ili primljena na znanje. Time su doprinos izmjenama i dopunama Zakona  o savjetima mladih izravno dali i svi sudionici i sudionice istraživanja koje je provedeno u sklopu projekta "Savjeti mladih - kako dalje?". Uspješno je realizirana i suradnja sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade na izradi Predloška za izradu programa rada savjeta mladih

U idućim fazama projekta "Savjeti mladih - kako dalje?" osmislit će se alati za praćenje provedbe Zakona te izraditi edukacijski materijal sa smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitetnog rada savjeta mladih i participacije mladih u donošenju odluka.